เกี่ยวกับ SMC

This image for Image Layouts addon
Image
Image
Image
Image
Image

ตารางออกตรวจ เดือนมิถุนายน 2567

คลินิกอายุรกรรม
คลินิกจิตเวช
คลินิกศัลยกรรม
คลินิกกุมารเวชกรรม
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
คลินิกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
คลินิกจักษุ
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรคเรื้อรัง ผู้สูงวัยและวัยทำงาน
คลินิกรังสีร่วมรักษา
คลินิกทันตกรรม

คลินิกสุขภาพ

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ที่อยู่    : 85 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง 
    อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร : 032-719600
Fax : 032- 321825
ฉุกเฉิน : 1669
     
© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by RBHplus Specialist Clinic Ratchaburi Hospital