ติดต่อเรา

โรงพยาบาลราชบุรี

ที่อยู่     :   85 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร      :   032-719600 ต่อ 1867
Fax      :   032- 321825
ฉุกเฉิน :   1669

© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by RBHplus Specialist Clinic Ratchaburi Hospital